Missie

Op Kuna Mondo zijn kinderen die net in Nederland komen wonen van harte welkom. Bij ons op school leren de kinderen in 1 jaar spreken, schrijven en lezen in het Nederlands. Ook krijgen ze les in : rekenen, handvaardigheid, muziek en gymnastiek 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, dat komt hun ontwikkeling ten goede. 

Bij ons op school heerst een veilig schoolklimaat waarin aandacht is voor verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Een prima voorbereiding op het Nederlandse onderwijs!