Algemeen

Opvangklas
Als kinderen uit het buitenland in Nederland naar school gaan en ze nog geen Nederlands spreken, krijgen ze les in een speciale groep. In Purmerend is er een opvangklas voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In deze groep leren de kinderen de Nederlandse taal. Daarna gaan ze naar een basisschool in de buurt waar zij wonen.

Vanaf september 2017 is er ook een startgroep voor kleuters vanaf 5,5 jaar oud. Voor de criteria kunt u contact opnemen met de school.

Aanmelding op school
U moet uw kind eerst op een basisschool aanmelden. De directeur van de school geeft u informatie over de schakelklas. Uw kind volgt een jaar lang onderwijs op Kuna Mondo.

Het onderwijs in de groep
De lessen in de schakelklas worden gegeven door een speciaal opgeleide leerkracht. De nadruk ligt op het leren begrijpen en spreken van de Nederlandse taal, maar er is ook veel aandacht voor lezen en schrijven. Natuurlijk krijgen de kinderen ook les in andere vakken, zoals rekenen, wereldoriëntatie, gymnastiek, tekenen en handvaardigheid.

Duur van de opvanggroep
Het onderwijs in de opvanggroep duurt ongeveer één jaar. Als het kind de Nederlandse taal voldoende beheerst, dan gaat het terug naar de basisschool waar u uw kind in eerste instantie had aangemeld. De leerkracht overlegt met u en met de basisschool om de overstap voor het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Meestal krijgt uw kind op de basisschool nog extra begeleiding.

Kosten
Aan het onderwijs op Kuna Mondo zijn geen extra kosten verbonden. Er wordt wel eenmalig een bijdrage van € 50 euro gevraagd voor excursies en feesten. De school heeft een continurooster en het overblijven gebeurt onder begeleiding van de leerkrachten en assistenten. Hieraan zijn verder geen kosten verbonden.